EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Športujúci chlapci sú lepší v čítaní a matematike

Publikované od Mirka

Veľa dnešných detí holduje sedavému spôsobu života. Sedieť za počítačom je jednoducho in. To sa, bohužiaľ, odzrkadľuje na ich váhe i zdravotnom stave. A podľa výsledkov nedávnej štúdie majú takéto deti aj horšie študijne výsledky.

Štúdiu vykonali odborníci z University of Jyväskylä a University of Cambridge. Zapojili do nej 153 detí vo veku 6 – 8 rokov, konkrétne sa jej zúčastnilo 89 chlapcov a 69 dievčat. Sledovali u nich prepojenie medzi mierou fyzickej aktivity a študijnými výsledkami. Mieru fyzickej aktivity merali u detí pomocou sledovania srdcového pulzu a snímačov pohybu. Hodnotenie čítania a aritmetických zručností prebiehalo pomocou štandardizovaných testov.

Výsledky štúdie ukázali, že veľa pohybu v miernom až intenzívnom tempe a minimum času stráveného sedením viedli k lepšej schopnosti čítania u chlapcov a takisto k lepším aritmetickým zručnostiam. U dievčat to však neplatilo.

Zo štúdie zatiaľ vyplynulo to, že miera fyzickej aktivity môže ovplyvniť výsledky chlapcov v škole. Na príčinu vedci doposiaľ neprišli.