EIFFEL OPTIC ESHOPEIFFEL.SK Pre mužov Pre ženy Zľavy a akcie

Za opatrovanie detí si môžu mamičky privyrobiť 840 eur!

Publikované od Majk

Zaneprázdnených mamičiek a tých, čo sa chcú venovať práci aj po narodení dieťaťa neustále pribúda. Štát pritom myslí aj na tieto situácie a tých, ktorí dokážu deti opatrovať štedro odmení.

Zákon pamätá aj na domáce opatrovanie

Podľa zákona môže byť opatrovanie detí nielen v jasliach, ale aj v domácej starostlivosti. V prípade, že teda ostávate na materskej a chcete si privyrobiť, môžete si do opatery zobrať ešte dve deti. Zákon totiž umožňuje starostlivosť v takejto situácii o maximálne tri deti do troch rokov. Pritom za každé cudzie opatrované dieťa dáva mesačne 280 eur. To znamená, že k svojmu dieťaťu si môžete pridať ďalšie dve a do rozpočtu príde 540 eur. Ak vlastné nemáte, môžete opatrovať tri deti do troch rokov a príjem bude 840 eur. Tento príjem nepatrí však len pre matky, ale aj pre kamarátky či babičky.

Potrebujete registráciu

Na služby kvalifikovaného opatrovania je nutné registrovať sa na VÚC a tu pri predkladaní žiadosti preukázať:

  • bezúhonnosť
  • doložiť doklad o vzdelaní
  • cenník služby
  • údaje o finančných podmienkach s kalkuláciou nákladov
  • opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti
  • preukázať právny vzťah k priestorom
  • povolenie hygieny a údaje o materiálnych podmienkach, v ktorých sa budete o deti starať

Otázka vzdelania

Platené opatrovanie je podmienené úrovňou vzdelania. Potrebujete na to stredné odborné vzdelanie v odbore vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, študijný odbor zdravotnícky asistent či vyššie vzdelanie. Ak príslušné vzdelanie nemáte, možnosťou aj úspešné absolvovanie 220-hodinového akreditovaného kurzu.

Množstvo hračiek a doplnkov pre malé deti, vhodných aj k opatrovaniu nájdete na: http://pre-deti.eiffeloptic.sk/